Carnets ATA

 

Карнет ATA – уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Стамбульської конвенції:

 • дає змогу умовного повного звільнене від мита, митних зборів і податків тимчасове ввезення товарів протягом до одного року на території країн-учасниць міжнародної системи ATA (далі – країн-учасниць);
 • приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів;
 • є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.

Карнет ATA являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного кольору та призначення:

Більш повне уявлення про карнет ATA можна отримати завантаживши його формуляр-зразок з необхідними поясненнями.

 
Порядок отримання

Сектор організації навчань та оформлення карнетів АТА (далі – Сектор) Львівської торгово-промислової палати надає консультації щодо отримання та використання карнетів АТА і безпосередньо видає зазначені митні документи.

Для отримання карнета АТА в ТПП України необхідно:

 1. Ознайомитись з переліком країн, що приймають карнети ATA, і додатками до Конвенції про тимчасове ввезення, за якими вони працюють.
 2. Заповнити (при необхідності використовуючи Вимоги до заповнення) один з варіантів Заяви на оформлення карнета АТА*, що запропоновані нижче:

 

 1. Направити заповнену Заяву в Сектор:
  • електронною поштою на адресу: valkanna@cci.lviv.ua;
  • при заповненні “on-line” Заяви – обрати поле «відправити у Львівську торгово-промислову палату.

 

 1. Ознайомитись та підписати документи, надані Сектором:
  • Договір між ТПП України та Замовником на оформлення карнета АТА;
  • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України;
  • Акт виконаних робіт.
 1. Надати в Сектор наступний пакет документів:Для юридичних осіб
  • Заява на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом керівника та печаткою організації.
  • Договір між ТПП України та Замовником, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
  • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
  • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України на бланку організації-заявника, яка посвідчена підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою організації.
  • Засвідчені нотаріально документи, що ідентифікують Замовника:
   • ксерокопія Свідоцтва про державну реєстрацію;
   • ксерокопія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
   • ксерокопія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або іншого документа, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду (коду ЄДРПОУ).
  • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена Замовником.
  • Довіреність на отримання карнета ATA на бланку організації-замовника, посвідчена підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою організації.

Для фізичних осіб

  • Заява на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом Замовника.
  • Договір між ТПП України та Замовником, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
  • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
  • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України, яка посвідчена підписом Замовника.
  • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена підписом Замовника.
  • Копія паспорта – перша, друга, третя і одинадцята сторінки, завірені підписом Замовника.
  • Копія картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), завірена підписом Змовника.
  • Довіреність на отримання карнета ATA в ТПП України (якщо карнет АТА отримує не Замовник).
  • Нотаріальна заява про гарантійні зобов’язання перед ТПП України.
 1. Оплатити послугу з видачі карнета АТА та залогові кошти (згідно з Договором).

* Замовник отримає карнет АТА, заповнений згідно з наданою ним Заявою.

Заявка on-line
 

Подавати заявки на отримання карнету АТА можуть тільки зареєстровані користувачі.

Для того щоб надіслати заявку на оформленні карнета АТА необхідно зареєструватись на сайті http://ata.ucci.org.ua/ua/registration/index.html . Персональні дані, надані Вами в процесі реєстрації, в подальшому будуть використані для оформлення заявки на карнет АТА.

Заявка на отримання карнета АТА подається двома мовами, одна з яких українська, а інша іноземна (російська, англійська або німецька – в залежності від мови країни-призначення). При реєстрації необхідно надати дані українською та однією з іноземних мов. Заповнюйте всі поля уважно, слідкуйте за актуальністю наданої інформації.

Зверніть увагу на те, що код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) буде використовуватись як логін для входу в систему, тому використати цей логін ще раз для реєстрації під іншим паролем не буде можливим.

Зареєструвавшись в системі Ви отримуєте персональний постійний доступ та можливість:

 • подати заявку на отримання карнета АТА
 • спостерігати за процесом розгляду Вашої заявки співробітниками Палати
 • в разі необхідності вносити до заявки корективи або зміни
 • створювати нові заявки на отримання карнета АТА за зразком попередніх.

 

Інструкція користувача системи “Заявка online на отримання карнета АТА”:

Посібник користувача сайту “Карнети АТА” (605 Кб)
 
Вартість
 

Сума, яку необхідно сплатити за карнет АТА складається з:

Вартість послуги з видачі карнета АТА 1650 грн. + 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА в терміновому режимі (до 3 робочих днів) 3300 грн. + 20% ПДВ
Внесок до міжнародної організації (Всесвітньої Ради з питань карнетів АТА) 4 Євро (по курсу НБУ на день оплати) + 20% ПДВ

З метою забезпечення гарантій оплати митних платежів та зборів у випадку порушення режиму тимчасового ввезення/транзиту або положень Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.) та керуючись рекомендаціями Всесвітньої ради з питань карнетів АТА і світовою практикою, при видачі карнетів АТА Львівська ТПП має право вимагати внесення Заявником заставних коштів (до 30% вартості товарів, що зазначені у карнеті АТА) або інші гарантії (наприклад: банківської гарантії), які могли б у подальшому забезпечити сплату ТПП України зарубіжним митним органам митних платежів та зборів у разі виникнення необхідності. Розмір, терміни зберігання заставних коштів (термін дії банківської гарантії) та умови внесення заставних коштів попередньо узгоджуються з ТПП України.

 
 
Нормативно-правова база:
 1. Брюссельська Конвенція вiд 06.12.1961 року. Коментар.
  Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.)
 2. Стамбульська Конвенція вiд 26.06.1990 року. Додатки.
  Конвенція про тимчасове ввезення
 3. Верховна Рада України. Закон № 1661-IV вiд 24.03.2004.
  Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення
 4. Кабінет Міністрів України. Розпорядження № 988-р вiд 31.12.2004.
  Про надання Торгово-промисловій палаті України повноважень виступати гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) A.T.A.
 5. Кабінет Міністрів України. Постанова № 1654 вiд 29.11.2006.
  Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) A.T.A.
 6. Кабінет Міністрів України. Постанова № 1027 вiд 08.08.2007.
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів
 7. Міністерство фінансів України. Наказ № 657 вiд 31.05.2012.
  Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму