International business activities

Зовнішньоекономічна діяльність

  • консультації з питань ЗЕД;
  • розробка, рецензування та експертиза зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
  • організація відвідання виставок та ділових заходів за кордоном;
  • надання допомоги у вирішенні спірних питань з іноземними партнерами;
  • пошук інформації про українські та іноземні компанії, у тому числі при укладенні та здійсненні угод;
  • розповсюдження ділової та комерційної інформації потенційним партнерам;
  • надання інформації про зовнішньоторговельний режим в Україні та зарубіжних країнах;
  • консультації з питань підтвердження наявності і терміну дії форс-мажорних обставин;
  • організація ділових заходів: національних та міжнародних форумів, конференцій та презентацій, контактних днів та коопераційних бірж, переговорів для українських та іноземних підприємців і компаній;

NEFCO – кредитування чистого виробництва

Комітет з питань зовнішньоекономічної діяльності при ЛТПП

 

ІНШІ ПОСЛУГИ Львівської ТПП:

оцінка майна
pr-супровід та реклама
Третейський суд
експертизи та сертифікація
карнети АТА
зовнішньо-економічна діяльність
переклади
штрих-кодування

Центр розвитку бізнесу

реєстрація товарних знаків

 

Комітети