Examination and certification

 ТОВАРНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

 • визначення відповідності товару/послуги вимогам стандартів, умовам договору, зразкам тощо
 • здійснення вхідного контролю сировини та матеріалів, вихідного контролю готової продукції
 • захист прав виробника від фальсифікації продукції
 • визначення причин пошкодження товару та розміру нанесеної шкоди
 • відбір зразків продукції, проведення лабораторних досліджень
 • засвідчення факту знищення товару визначення та оформлення сертифікату походження товару/послуги
 • оцінка стану товару, що знаходиться в експлуатації
 • визначення стану та кількості товару на момент його передачі на тимчасове зберігання під митним контролем
 • оцінка матеріальної шкоди, нанесеної транспортним засобам
 • сертифікація продукції за системою «CERTEX»
 • підтвердження виходу продукції з давальницької сировини
 • організація роботи Комітету з промислового розвитку та інновацій та Комітету з легкої промисловості.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ ІЗ ЗАЯВКОЮ-ДЕКЛАРАЦІЄЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ (ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ):

 

Документи, що підтверджують факт експорту товару українського походження:

 • контракт;
 • рахунок-фактура;
 • митна декларація з відмітками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, інвойс тощо);
 • специфікація;
 • свідоцтво про державну реєстрацію експортера/відправника (для форм СТ-1);
 • свідоцтво про державну реєстрацію імпортера/одержувача (для форм СТ-1);
 • картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічного договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

Документи, що підтверджують українське походження товару:

1. довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:

 • перелік товарів, що виготовляє (експортує) підприємство;
 • джерела надходження та походження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
 • перелік основних технологічних операцій виробництва;
 • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;

2. документи про придбання сировини та матеріалів (договори, митні декларації, транспортні, розрахункові);

3. підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);

4. експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД (УКТЗЕД);

5. калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту ( у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);

6. ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпору/експорту).

 

Замовник подає оригінали документів або їх копії, які повинні мати:

 • напис «Згідно з оригіналом», засвідчений печаткою підприємства, що надає документ;
 • підпис представника, що робить напис, його прізвище.

 

Форма заявки-декларації на оформлення та видачу сертифіката походження на товари

 

ІНШІ ПОСЛУГИ:

оцінка майна
pr-супровід та реклама
Третейський суд
експертизи та сертифікація
карнети АТА
зовнішньо-економічна діяльність
переклади
штрих-кодування
реєстрація товарних знаків

 

Комітети